***

Leszek Koczanowicz, Polityka czasu. Dynamika tożsamości w postkomunistycznej Polsce. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2009.

Dziękuję autorowi, rewanż w drodze.