Modernizacja

Modernizacja Polski. Struktury. Agencje. Instytucje. Redakcja naukowa Witold Morawski. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

To 700 stronnicowe opracowanie (m.in. M.Kula, J.Kochanowicz, A. K. Koźmiński, T. Kowalik, J. Kurczewska, A. Kamiński…) zostało przez Witka Morawskiego nie tylko zredagowane, ale przedtem wymyślone i wydobyte (od autorów). Jako ten, który zawiódł, z tym większym patrzę na nie uznaniem.