Podręcznik i pomocnik

Tolerancyjni. To się dzieje! Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”. Warszawa 2009.

Rzecz pomyślana, przemyślana i napisana. Współautorzy m. in. Robert Szuchta, Joanna Tokarska-Bakir, Dorota Jarecka, Paweł Passini, Sylwia Chutnik… Powinna trafić do gimnazjów i liceów jako podręcznik, a do animatorów jako pomocnik.

Dziękuję Katarzynie Szotkowskiej-Beylin i Marcie Białek-Graczyk, które książkę zredagowały i z listowną zachętą mi ją przesłały.