Figury wyobraźni

Monika Bednarczuk, Ewa Pogonowska, Znani, nieznani, nieropoznani. O kilku figurach zbiorowej wyobraźni. Łośgraf, Warszawa 2009.

Prawdziwą przyjemność sprawiło mi zwłaszcza czytanie rozdziału Ukrainka i jej domena czyli dzikość i transgresja.

Bardzo dziękuję Autorkom i Wydawcy za tę książkę, bo inaczej bym pewnie jej nie znalazł!