Mleczna siostra

Zawsze miałem poczucie dystansu. Istnieję w osobnym świecie, co się wiąże z moim pochodzeniem społecznym. Wyszedłem ze środowiska, w którym właściwie nie czytano. Jestem odstępcą. Umieściłem się w pozycji etnologa. Ale zawsze byłem przyciągany przez historię, przez historyczne przemiany. Przeszedłem też w młodości sprawdziany historii współczesnej.

To nie jest moja wypowiedź, to jest przekład, zmieniłem tylko rodzaj gramatyczny, żeby się pod nią podpisać. Autorką jest francuska pisarka Annie Ernaux, która jest moją rówieśniczką, wzrastała w podobnym środowisku społecznym, została profesorem “od literatury” i uprawia pisarstwo własne, eseistyczno-autobiograficzne, do jakiego i ja zdążam. Nawet jej ojciec urodził się prawie w tym samym roku (1899), co mój (1898).  Mleczna siostra.