***

Kazimierz Wyka, Życie na niby, TAiWPN Universitas, Kraków 2010.

Na stulecie urodzin Autora wydanie rozszerzone. Dodano: Pamiętnik po klęsce (1939/1940), Pesymizm a odbudowa człowieka (1940/1941), Potęga ciemnoty potwierdzona (1945). Posłowie Adama Michnika pt. Polski rachunek sumienia.

Podzięka dla Andrzeja Nowakowskiego.