***

Pongo, t.II, szkice o pograniczu. Redakcja Łukasz Bukowiecki, Roman Chymkowski, Marta Czermarmazowicz, Małgorzata Mostek. Studenckie Koło Kulturoznawcze, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.

Gratuluję, dziękuję, polecam!