***

marc auge, nie-miejsca, wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłumaczenie roman chymkowski, przedmowa wojciech józef burszta. WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, Warszawa 2010.

Spóźnione podziękowanie dla Romka Chymkowskiego, ale hipernowoczesność muszę odłożyć sobie na lato.

Stronę tytułową spisałem dokładnie, małe litery w imionach i nazwiskach są zapewne skłonem WYDAWCY w stronę hipernowoczesności. Siebie pisze wersalikami.