***

Jerzy S. Wasilewski, Tabu. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Oto dzieło, które mówi za siebie samą formą edytorską – 420 stron dużego formatu, okładka czysta graficznie i dyskretnie wymowna, tylko nazwisko autora oraz jego słowa na obwolucie. Tytuł dzieła – bez żadnych dopowiedzeń i patronatów.  Treść – na pewno na wyższą jeszcze miarę.

Podziękowanie dla redaktora Ryszarda Burka.