***

Anna Mikonis, Poetycki kinematograf. Nurt artystyczny w kinie litewskim. Oficyna Naukowa< Warszawa 2010.

To jest trochę spóźnione, ale radosne podziękowanie dla Autorki. Pierwsza w świecie, jak się zdaje, praca o kinematografii litewskiej, powstawała w Instytucie Kultury Polskiej (pod opieką prof. Maryli Hopfinger) i radość nam sprawiła jej dobra i ładna edycja.