***

Tomasz Kapuśniak, Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie.

Opracowanie cenne. Dziękuję Profesorowi Jerzemu Kłoczowskiemu.