***

Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu. Redakcja: Monika Kostaszuk-Romanowska, Anna Wieczorkiewicz. Białystok 2009.

Gratuluję i dziękuję Koleżankom z Białegostoku.