Kaligramy Jerzego Stajudy

“Twórczość”, 2010, nr 8, s. 151-155.