Wtórna oralność

We wsi Maziarnia, w gminie Wojsławice, powiatu chełmskiego, z inicjatywy mieszkańców wystawiono w roku 2006 tablicę upamiętniającą Stanisława Brzozowskiego, “pisarza i filozofa”, który się tam urodził 28 czerwca 1878 roku.

Tablica, a raczej stella jest godna i gustowna, w stolicy takich szukać ze świecą.

Głównym inicjatorem tego aktu był pan Władysław Kulpa, rolnik, zamieszkały w Maziarni pod nr 62, który, jak mi sam mówił, wiedział o Brzozowskim z tradycji rodzinnej i sąsiedzkiej. Musiała więc ona tym sposobem przetrwać trzy, cztery pokolenia. Wydaje mi się jednak, że to “wtórna oralność”, która weszła w mowę poprzez pismo i druk, czyli głównie gazety,  może nawet telewizję, w której dawniej jakieś poważniejsze wiadomości się trafiały.