***

Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów. Pod redakcją Andrzeja Gwoździa. TAiWPN Universitas. Kraków 2010.

Bardzo spóźnione, ale serdeczne podziękowanie dla Andrzeja. I prośba o wyrozumiałość – uginam się pod ciężarem zaległości.