Próżnia i nicość

Blaise Pascal dowiódł nie tylko tego, że próżnia istnieje, ale i tego, że nie jest tożsama z nicością. Można więc powiedzieć, że wyłączył fizykę z metafizyki. Czyli stworzył podstawy fizyki jako nauki nowoczesnej.

Wiemy więc czym jest próżnia, a nawet czym jest świat fizyków. Ale co to nicość? I do kogo należy?