***

Julian Tuwim, Ptaszine radio. Pierekład iz polskoj Marianni Kijanowskoj. TOW Widawnictwo “Grani-T”, Kijiw 2010.

Dukam, dukam po ukraińsku, ale przekłady piękne same swój rytm narzucają. Wielkie dzięki Pani Marianno!