Klientyzm

Wojna domowa w Libii przybiera na sile i gwałtowności. Żadne rezolucje jej nie powstrzymają, a ludobójczego paroksyzmu nie da się wykluczyć.

Politycy nasi utyskują, że Unia Europejska w tej sprawie “nie ma stanowiska”.

Wynika z tego, że nie są oni politykami Uni Europejskiej, tylko jej klientami.