***

Anna Agnieszka Szablowska, Mariana Seńkiw, Plakat polski. Ze zbiorów Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego Instytutu Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2009.

Wspaniałe to wydanie zawdzięczam Romanowi Chmelykowi, przyjacielowi i dyrektorowi tego lwowskiego Muzeum.

Dziękuję też p. dyrektorowi Jackowi Milerowi z MKiDN.