***

PONGO, tom IV: tekst i działanie. Redakcja Roman Chymkowski, Małgorzata Mostek. Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011.

Niepostrzeżenie prawie nasi młodsi koledzy wydali czwarty już, wcale pokaźny (326 stron) tom tej serii. Mnóstwo smakowitości w działach Język i sacrum, Miasto i kreacja, Perswazja i rewolucja, Narracja i emancypacja, Podróż i tożsamość, Sport i ekspresja.

Gratuluję, dziękuję, polecam.