Alina

Dziś wiadomość o śmierci Aliny Witkowskiej.

Była wybitną uczoną, znakomitą pisarską humanistyczną, wielką swoim człowieczeństwem, dla mnie fascynującym i tajemniczym.

Zawdzięczam jej wiele, tak moralnie, jak intelektualnie. Byliśmy bliżej dawniej niż ostatnio, ale nie mogę myśleć o Jej odejściu bez ściśniętego gardła i łez pod powieką. Mam sobie za dobre, że przyklękłem przed nią, podczas Jej ostatniego jubileuszu.

Była dla mnie najlepsza, gdy było mi najgorzej.