***

Jacek Migasiński, Filozofia nowożytna. Postacie, Idee, Problemy. Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2011.

Jackowi dziękuję jak zawsze – serdecznym uściskiem. Za książkę i dedykację, którą zachowuję dla siebie.