Odtwórstwo historyczne

Ciekawe, komu zawdzięczamy to, że Barack Obama przyjechał do miasta, które wyglądało tak, jak by było okupowane, a jego mieszkańcy podlegali godzinie policyjnej. Może chodziło o to, żeby mu uzmysłowić, jak to naprawdę wyglądało?

Jeśli tak, to przynajmniej jest jasne, kto to zrobił? ” Grupa rekonstrukcji historycznych!”  To ona przejęła władzę w mieście, czego zresztą należało się  już  dawno domyślać.