***

Ilona Iłowiecka-Tańska, Liderzy i działacze. O idei trzeciego sektora w Polsce. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Cieszę się razem z Iloną tym, że wreszcie ukazała się ta cenna książka. I polecam ją wszystkim tym, którzy myślą o Polsce współczesnej!