Przepowiednia

Trzy książki poważne, okazałe i, na szczęście, różne: Nicole Dołowy-Rybińska, Języki i kultury mniejszościowe w Europie; Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011; Urszula Kowalczuk, Powinność i przygoda. Pisarze polscy drugiej połowy XIX wieku wobec kultury renesansu, Wydział Polonistyki UW, 2011; Katarzyna Szumlewicz, Emancypacja przez wychowanie czyli edukacja do wolności, równości i szczęścia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.

Jakieś dziesięć lat temu przepowiadałem, że w następnym pokoleniu profesor(k)ami na wydziałach humanistycznych będą same kobiety. I to się właśnie sprawdza.