Podziękowania

Dariuszowi Dziurzyńskiemu za tom wierszy Symultana (Jirafa Roja, Warszawa 2010), w którym zwłaszcza cykl zatytułowany Treny dla Magdy czytam z przejęciem.

Leszkowi Koczanowiczowi za książkę  Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach. Universitas, Kraków 2011. Jeszcze o tym pomyślę, ale już przyswajam: Marks dla naszych czasów, Jak możliwa jest wspólnota krytyczna.