Sprostowanie

Pomyliłem się pisząc (Wiele hałasu o nicość, 10 listopada), że około 200 członków PZPN było poddanych dochodzeniu kryminalnemu. Prasa powiadamia, że było ich około 400, a ponad 100 został skazanych.

Ciekawe ilu, w państwie prawa, potrzeba członków- kryminalistów, aby jakąś organizację uznać za przestępczą? I co to jest państwo prawa?