***

Jan Philipp Reemtsma, Zaufanie i przemoc. Esej o szzcególnej konstelacji nowoczesności. Przekład Magdalena Kałużna, Izabela Selmer, Katarzyna Śliwińska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011. Poznańska Biblioteka Niemiecka pod redakcją Huberta Orłowskiego i Christopha Klessmana.

Już dziękowałem  Hubertowi bezpośrednio, ale co dobre można powtórzyć!