***

Michał Jagiełło, Razem czy osobno. Przewodnik po lekturach, t. II. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Razem z tegoż autora tomem I (Narody i narodowości. Przewodnik po lekturach, WUW, Warszawa 2010) stanowi to podręczną i poręczną całość. Gratuluję i dziękuję Michałowi.