***

Norbert Elias, O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogetyczne. Przełożyli Tadeusz Zabłudowski i Kamil Markiewicz. Wydawnictwo WAB, Warszawa 2011.

Nareszcie! Pierwsze polskie pełne wydanie ze znakomitym wstępem Marty Bucholc.

Już podziękowałem Beacie, a teraz  gratuluję wydawcy!