***

Paweł Żmudzki, Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Wrocław 2009.

Zdaje się, że takie monumentalne rozprawy piszą już tylko młodzi mediewiści, ale żeby nie wydawała się ona  zamierzchłą, proszę przeczytać rozdział pod obiecującym tytułem: Watahy młodzieżowe. Ta zachęta wraz z podzięką dla autora!