***

Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa. Nowe poszerzone wydanie. Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

Bardzo dziękuję Autorowi i wydawnictwu.