***

Paweł Śpiewak, Pięć ksiąg Tory. Komentarze. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Dziękuję Pawłowi, za którym staram się nadążyć oraz redaktorowi Burkowi, z którym dobrze mi się współpracuje od lat.