***

Colloquia ethnologica, tom I. Nie-złota leganda. Kanoniczność i apokryficzność w kulturze. Pod redakcją Jarosława Eichstaedta I Krzysztofa Piątkowskiego. Ożarów 2003.

Colloquia ethnologica, tom II. Atena i Arachne, która z nich piękniej tkaninę wyszywa. Historia i antropologia. Pod redakcją Jarosława Eichstaedta i Krzysztofa Piątkowskiego. Ożarów- Wieluń 2012.

Tom pierwszy wydało Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, tom drugi – Muzeum Ziemi Wieluńskiej, a pośród autorów widzę wybitnych naszych etnologów i historyków. Takie to rzeczy dzieją się w Polsce i to nie na prowincji.

Dar pana Jarosława Eichstaedta, któremu szczerze dziękuję.