Poprawka

Ponieważ użyty przeze mnie zwrot dotyczący moskiewskich kwerend prof. Borejszy ( “został dopuszczony”) mógł czynić mylne wrażenie, więc poprawiam się: profesor Jerzy W. Borejsza dotarł do takich dokumentów, jakich dotąd nie znaliśmy. I jest to jego osobista zasługa.