Z nekrologii polskiej

Władysław Matwin (1916-2012)

Syn górniczej rodziny, przed wojną członek KPP i KZMP, więzień Rawicza;

podczas wojny robotnik w ZSRR i działacz ZPP, po wojnie polityk Polski Ludowej, rozumiejący, że polityka nie może ograniczać się do sprawowania władzy, usunięty za to ze stanowisk politycznych;

od 1963 student  i absolwent  matematyki, przez całe życie człowiek marzący o Polsce sprawiedliwości społecznej.

(Wypis z nekrologu rodzinnego, “Gazeta Wyborcza”, 29 października 2012, s. 2).