***

Wacław Tkaczuk, Na więcej, na przepadłe, Iskry, Warszawa 2013.

Cytuję wiersz najkrótszy, dla mnie najsilniejszy:

Z  żywymi jak ze zmarłymi, zawsze

w przymierzu rozkładającego się światła.

Winszuję Wackowi i dziękuję!