***

Marta Wyka, Miłosz i rówieśnicy, domknięcie formacji. Universitas, Kraków 2013. Ciągle krążymy po tych samych ścieżkach i aż wstyd się przyznawać jak długo. Mocno gratuluję Marcie i szczerze dziękuję.

Michał Łuczewski, Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej. Toruń 2013. Przyjdzie taki czas, że jeszcze sobie z autorem podyskutujemy. Już mu gratulowałem, a za egzemplarz dziękuję redakcji “Przeglądu Politycznego”.

Istvan Bibo, Eseje polityczne. Przełożył, opracował i wstępem opatrzył Jerzy Snopek. Universitas, Kraków 2012. To rzecz zdawna oczekiwana, bo dotąd musieliśmy czytać Bibo po francusku. Gratuluję Jurkowi, a dziękuję Jackowi.