Pytanie i zadanie

Euromajdan w Kijowie nas pobudza, a nawet wzrusza. W tych wzruszeniach odzywa się sienkiewiczowska “krew bratnia”. Trzeba się jednak jej wystrzegać. Jak widać oni już nie chcą być “młodszymi braćmi”. Urządzili największą proeuropejską manifestację w dziejach Europy.

Jeśli zwyciężą, co znaczy, że osiągną mądry kompromis, czy będą potrafili zmienić chociaż wyższe uczelnie? Jak dotąd – wedle mojej cząstkowej wiedzy – są one dosłownie “postsowieckie”, to znaczy chronologicznie “po”, a rzeczywiście – “w”. Zaś reszta, jak mówi poeta, jest zadaniem.