Modernizatorzy

Od końca XVIII wieku pisze się po polsku “Jan Jakub Rousseau”, co jest świadectwem, umocnionego przez pokolenia,  przyswojenia tego myśliciela i pisarza. Takim imieniem i nazwiskiem podpisane są również wydania jego dzieł w Bibliotece Narodowej  i w Bibliotece Klasyków Filozofii.

Jacyś urzędnicy od ortografii zadekretowali niedawno, że ma się pisać: “Jean Jacques Rousseau”. Dowiedzieli się dopiero co, że istnieją francuskie wersje tych imion i wykazują swoją świeżą światowość. Niestety nie oni jedni.

Co do mnie będę pisał nadal: Jan Jakub Rousseau. Z przyzwyczajenia i szacunku do wszystkich poprzedników.