Skąpany w Rosji

Andrzej Mencwel, Skąpany w Rosji, “Gazeta Wyborcza”, 8-9 lutego 2014, s. 30-31.

“Victor Serge, który pulsowanie takiej elementarnej więzi międzyludzkiej przeciwstawiał świadomie uciskowi wszechmocnego państwa, był w swej postawie rzeczywiście skrytym anarchistą. A choć zapewne nie przepowiadał sobie Ośmiu błogosławieństw, przyjmuję, że był anarchistą  ewangelicznym. Blogosławieni, którzy prześladowania cierpią dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie”.