***

Mirosław Pęczak, Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013. Mirkowi dziękuję z opóźnieniem, ale to z powodu wzruszenia dedykacją ożywiającą najlepsze wspomnienia.

Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa. Redakcja naukowa Ewa Paczoska, Bartłomiej Szleszyński, Dawid. M. Osiński. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013. To jest tom wprawdzie pokonferencyjny, lecz bogaty i ważny.

Ukraiński palimpsest. Oksana Zabużko w rozmowie z Izą Chruślińską. Przedmowa Adam Michnik. Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Wrocław 2013. Dziękuję Izie za dobre słowo, a o wszystkim juz napisałem (zob. zapis z 21 lutego 2014 r.).

Dorota Sieroń-Galusek, Stempowski, Czapski, Miłosz. Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Rzecz należycie pomyślana i napisana, a na dodatek – pięknie wydana. Dziękuję autorce, gratuluję wydawcy, pewnie jeszcze do książki wrócę.

Profesor to nie obelga. Alfabet Bronisława Geremka. Wybór, układ i opracowanie Jacek Głażewski. Słowo wstepne Henryk Samsonowicz. Universitas, Kraków 2013.  Autoportret historyka, intelektualisty, polityka wielkiej miary, szkicowany fragmentami jego pism i zmyślnymi “linkami” między nimi. Gratuluję Jackowi pomysłu i wykonania.