Przykra różnica

W przyjaznych belgradzkich rozmowach dość często przytrafiał mi się szczególny efekt obc0ści.  Ilekroć  Ivan Colović, który nie tylko wydał Wyobraźnię antropologiczną w swojej renomowanej serii (“Biblioteka XX wek“), ale i szczodrze mnie gościł, używał frazy “po wojnie”, tylekroć musiałem sobie uprzytamniać, że to nie chodzi   o II wojnę światową, lecz o wojnę domową w krajach dawnej Jugosławii. I ta, niewątpliwie dla nas korzystna, różnica sprawiała mi przykrość a nie przyjemność.