Nauczycielka

Wczoraj wiadomość o śmierci Basi Stanosz. Uczyła mnie logiki na pierwszym roku studiów, a nawet nauczyła. Była świetną nauczycielką, była moją nauczycielką.

Dla mnie na zawsze nią została, a choć potem byliśmy kolegami, to czułem się przy Niej zwykle jak uczeń. I to było przyjemne, gdyż byłem uczniem wdzięcznym.