Długi książkowe (cd)

W nieustannym już jestem zapóźnieniu z podziękowaniami  za książkowe  podarunki, ale liczę na wielkoduszność przyjaciół:

Katastrofizm okresu międzywojennego. Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej Kołakowski. Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2014. Seria: Klasycy polskiej nowoczesności.

Opracowanie podstawowe, a wstęp pt. Katastrofizm jako postawa kulturowa, znakomity i pouczający.

Tadeusz Kroński, Faszyzm a tradycja europejska. Przedmowa, wybór i opracowanie Andrzej Kołakowski. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014.

Cenne wznowienie jednego z najważniejszych polskich esejów. Przedmowa i opracowanie – jak wyżej.