Długi książkowe

Paweł Maciejko, Wieloplemienny tłum. Jakub Frank i ruch frankistowski, 1755-1816. Przełożył Jacek Chmielewski. Wydawnictwo w podwórku, Gdańsk 2014.

O amerykańskim oryginale tego dzieła już pisałem, więc tylko witam polski przekład i polecam wszystkim, którzy do mnie zaglądają. A dla Pawła – ponowne gratulacje i szczera podzięka.

Władysław Stanisław Reymont, Dziennik  nieciągły. 1887-1924. Opracowała Beata Utkowska. Collegium Columbinum, Kraków 2009.

Z tym podziękowaniem dla autorki monumentalnego opracowania spóźniam się karygodnie, ale to dlatego, że ciągle trzymałem ta edycję w stosie książek do przeczytania  i tylko ją podczytałem. Ale na pewno do niej wrócę.