Długi marsz

Lewica? Żadnych uwag do tego, co się dzieje w partyjnych konwentyklach i na medialnych estradach. Ich czas się skończył, co za parę miesięcy zostanie wykazane naocznie.

Przyszedł czas pracy u podstaw i porozumień poziomych. Na poziomie komitetów rodzicielskich i lokatorskich, rad zakładowych i naukowych, gminnych, dzielnicowych, powiatowych. Ci, którzy, wychodząc teraz od zadań najprostszych, tę pracę podejmą i struktury poziome stworzą, nie tylko za kilka (może i za dziesięć) lat odniosą sukces, ale naprawdę zmienią Polskę.