Ocieplenie klimatu

Słońce pali, a ziemia idzie w popiół prawie,

       Świata nie znać w kurzawie;

      Rzeki dnem uciekają,

A zagorzałe zioła dżdża z nieba wołają.

Jan Kochanowski, Pieśń VII, Pieśni księgi wtóre  (wydanie pośmiertne 1590, napisane zapewne po 1575, a przed 1579).