Długi książkowe (cd)

Robert Traba, Holger Thunemann (red.) Myślenie historyczne. Część I, Jorn Rusen, Nadawanie historycznego sensu. Przekład Rafał Żytyniec, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015; Część II, Świadomość i kultura historyczna. Przekład Izabela Sellmer. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015.

Robertowi zawdzięczam ten okazały i fundamentalny podarek. Ale nie dałem się przytłoczyć i do dyskusji się zapisuję.

Drogi odrębne, drogi wspólne. Problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku. Redakcja naukowa Maciej Janowski. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014.

Bardzo bogata, długo dojrzewająca, ale przemyślana i owocna międzynarodowa praca zbiorowa. Podstawowa dla wszelkich rozważań o Europie Środkowo-Wschodniej.