Zadanie

Jeśli chodzi o Swietłanę Aleksiejewicz – trzeba będzie o niej poważnie pomyśleć w spokojnym czasie. Niech trwa!